Komunikacja ze zdalnym oddziałem naszej firmy

Mamy główną siedzibę naszej firmy i pojawia się konieczność stworzenia dodatkowego biura, w którym na początek będzie pracowało – załóżmy około 15 osób. Zerknijmy na poniższy diagram.   Z naszego nowego biura w Krakowie pracownicy będą łączyć się do naszej głównej siedziby w Warszawie do usługi Active Directory, serwera poczty, serwera plików itp. Naszym celem…

Automatyzacja zadań z Pythonem

  W poprzednim artykule omówiliśmy technologię DMVPN i na potrzeby symulacji użyto środowiska GNS3. Konfiguracja dla każdego urządzenia (routera) została wprowadzona ręcznie i nie było z tym większych problemów. Zastanówmy się jednak, nad problemem konfiguracji wielu urządzeń: 10, 100 lub nawet 1000 routerów w naszym środowisku sieciowym. Operacja ręcznego wprowadzenia konfiguracji mimo, iż nadal pozostaje…

Architektura DMVPN

  Technologia DMVPN umożliwia budowanie skalowalnych sieci VPN pomiędzy oddziałami naszej firmy (spoke) oraz naszej centrali (hub). Struktura DMVPN opiera się na topologi gwiazdy, a w przypadku VPN pomiędzy naszymi oddziałami spoke-to-spoke na topologi full-mesh, z tą jednak różnicą, że w przypadku DMVPN nie ma potrzeby budowania stałych VPN pomiędzy oddziałami, jak to ma miejsce…